مقالات برنامه ریزی تصادفی

بهینه سازی تصادفی

stochastic programming

بهینه سازی تصادفی-مقدمه مسائل بهینه سازی دنیای واقعی اغلب با تکنیک های برنامه ریزی ریاضی سنتی مدل می شوند.یک فرض بدیهی این است که وقتی از این ابزار استفاده می شود ،مسائل دنیای واقعی تحت آن قطعی هستند.بسیاری از مسائل دنیای واقعی معمولا شامل عدم قطعیت هستند.عدم قطعیت هایی مثل …

بیشتر بخوانید »